Navigation | Bukplastik är i dag ett relativt dyrt ingrepp

01/06/2012

Bukplastik är i dag ett relativt dyrt ingrepp

Att även vi svenskar äter för mycket och rör på oss för litet är ett välkänt faktum. Tidigare ville vi nog gärna tro att det endast var amerikaner som misskötte sin hälsa och vi andra var ett steg bättre. Så är dock inte fallet utan desto fler svenskar tvingas till operationer för att av medicinska skäl få ett bra liv. Kostnaden för denna form av ingrepp uppgår till cirka 150 000 men väger man det emot de sjukvårds kostnader samhället kommer att riskera att drabbas av i andra fall längre fram i tiden kan man tycka att 150 000 är lite pengar. Bukplastik kan gå till på olika vis beroende på omfattningen och hur pass hälsotillståendet är för patienten i fråga.

Filed by at juni 1st, 2012 under Okategoriserade
No comments on this post yet